Перейти к содержимому


Фотография

Украина. Без ограничения политической свободы слова.


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 16784

#11781 Алекс 1914

Алекс 1914

  Новичок

 • Validating
 • Pip
 • 0 сообщений
 • Пол:Мужчина
 • Город:Одесса

Отправлено 22 Июнь 2015 - 19:13

Ну так давай и разберёмся с матчастью)

Какой у вас правовой статус полуострова Крым по конституции?

 

Я Александр. Давай разберемся. Вот выдержки из Конституции о территориальном устройстве и референдуме.

Если что надо перевести, я могу

 

 

 

Розділ III
ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ

Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

{Офіційне тлумачення положень статті 69 див. в Рішенні Конституційного Суду № 6-рп/2008 від 16.04.2008}

Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.

Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.

Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

{Офіційне тлумачення положень частини другої статті 72 див. в Рішенні Конституційного Суду № 6-рп/2008 від 16.04.2008}

Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

 

Розділ IX
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

Стаття 132. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

{Офіційне тлумачення частини першої статті 133 див. в Рішенні Конституційного Суду № 11-рп/2001 від 13.07.2001}

До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України.

 

Розділ X
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

Стаття 134. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

Стаття 135. Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України.

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх виконання.

Стаття 136. Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, депутати якої обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років. Припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим має наслідком припинення повноважень її депутатів.

{Частина перша статті 136 в редакції Законів № 2952-VI від 01.02.2011, № 742-VII від 21.02.2014}

Чергові вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраної на чергових виборах.

{Статтю 136 доповнено новою частиною згідно із Законами № 2952-VI від 01.02.2011, № 742-VII від 21.02.2014}

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 136 див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2013 від 29.05.2013}

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в Автономній Республіці Крим.

Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із Президентом України.

Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим визначаються Конституцією України та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її компетенції.

Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами, що належать до єдиної системи судів України.

Стаття 137. Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання з питань:

1) сільського господарства і лісів;

2) меліорації і кар'єрів;

3) громадських робіт, ремесел та промислів; благодійництва;

4) містобудування і житлового господарства;

5) туризму, готельної справи, ярмарків;

6) музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури, історико-культурних заповідників;

7) транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів;

8) мисливства, рибальства;

9) санітарної і лікарняної служб.

З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України Президент України може зупинити дію цих нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності.

Стаття 138. До відання Автономної Республіки Крим належить:

1) призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затвердження складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим;

2) організація та проведення місцевих референдумів;

3) управління майном, що належить Автономній Республіці Крим;

4) розроблення, затвердження та виконання бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної політики України;

5) розроблення, затвердження та реалізація програм Автономної Республіки Крим з питань соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони довкілля - відповідно до загальнодержавних програм;

6) визнання статусу місцевостей як курортів; встановлення зон санітарної охорони курортів;

7) участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної злагоди, сприяння охороні правопорядку та громадської безпеки;

8) забезпечення функціонування і розвитку державної та національних мов і культур в Автономній Республіці Крим; охорона і використання пам'яток історії;

9) участь у розробленні та реалізації державних програм повернення депортованих народів;

10) ініціювання введення надзвичайного стану та встановлення зон надзвичайної екологічної ситуації в Автономній Республіці Крим або в окремих її місцевостях.

Законами України Автономній Республіці Крим можуть бути делеговані також інші повноваження.

Стаття 139. В Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України, статус якого визначається законом України.
#11782 Алекс 1914

Алекс 1914

  Новичок

 • Validating
 • Pip
 • 0 сообщений
 • Пол:Мужчина
 • Город:Одесса

Отправлено 22 Июнь 2015 - 19:31

Итого - вопросы об изменении территории - исключительно на всенародном референдуме.

Всенародный референдум назначается либо верховной радой, либо президентом.

По народной инициативе - по требованию не менее трех миллионов граждан Украины при условии,

что подписи собраны не менее, чем в двух третях областей и не менее чем

по сто тысяч подписей в каждой области.

 

Поэтому  "Только Крым по результатам референдума вышел сначала из состава

Украины и только потом обратился с просьбой...."   -   это для телезрителей и радиослушателей.#11783 Алекс 1914

Алекс 1914

  Новичок

 • Validating
 • Pip
 • 0 сообщений
 • Пол:Мужчина
 • Город:Одесса

Отправлено 22 Июнь 2015 - 19:42

Алекс вот не хотел писать но, этож Привет, конфетка!....ть докакой степени опуститься надо было? Воевать должны специально обученные люди, которых государство готовит всю жизнь, а то что ты оправдываешь это беспредел власти. Дай бог чтоб так называемые батальены твою семью никогда не коснулись.

 

Военный быть то офицер прапорщик или сержант это честь, и с этой честью они выполняют свой долг, честь их обязывает поступать по чести, а то что у вас воюет не обязанно так поступать потому как воюет всякое отребье, если регулярные ваши войска имеют хоть какую-то честь, то эти не имеют ничего им смешить кого убивать, им сам принцип нравится

 

Я тебе говорю как сын кадрового военного

Снейк, смею тебя уверить, опускаться еще есть куда, это далеко не предел.

Твое утверждение "Воевать должны специально обученные люди" предполагает, что

в состав "ополчения" валят из РФ спошь высокодуховные кадровые военные и валят они туда

исключительно с честью выполнить свой долг?

Вынужден тебя разочаровать, жизнь далека от идеала. Ублюдков хватает.

 

Кстати, о фашистах#11784 samdelay

samdelay

  Любитель

 • Больше года в клубе
 • PipPipPip
 • 47 сообщений
 • Пол:Мужчина
 • Город:Елабуга
 • Интересы:ГАЗ 69А (Умка)

Отправлено 22 Июнь 2015 - 19:48

Извиняюсь! Александр, я правильно из текста понял что, Крым имеет свой законодательный и исполнительный орган? Продолжим немного позже, надо бежать)

#11785 МММ

МММ

  Мастер

 • Газонщики
 • PipPipPipPipPip
 • 2 145 сообщений
 • Пол:Мужчина
 • Город:г. Оренбург

Отправлено 22 Июнь 2015 - 19:50

Соловей красава...!!!

#11786 Федот68

Федот68

  Мастер

 • Газонщики
 • PipPipPipPipPip
 • 5 843 сообщений
 • Город:Калуга

Отправлено 22 Июнь 2015 - 19:59

А как же договорной статус Крымской АО в составе Украины ? ( по состояни на 1992 год).

Тупо отменили решением Рады ?

И считаем сие действо легитимным ???

Вот жители Крыма - не считают.

Что и продемонстрировали.


Если за руль садится ЕЗДЮК- то машине наступает ЕЗДЕЦ. (с) (В.А.Рожков)

#11787 Мурик

Мурик

  Мастер

 • Газонщики
 • PipPipPipPipPip
 • 300 сообщений
 • Пол:Мужчина
 • Город:М

Отправлено 22 Июнь 2015 - 20:16

Приходит мужик на приём к врачу. И говорит шёпотом - Доктор помогите, хочу говорить нормально, но уже сколько лет не получается, сделайте что-нибудь!
Врач после осмотра - Знаете у Вас очень большой член, он оттягивает Вам кожу вниз, голосовые связки натягиваются, и не могут нормально функционировать, поэтому Вы говорите шепотом.
- А можно что-нибудь сделать?
- Можно! Сделаем операцию, укоротим член, и все будет нормально!
- Я согласен!
Сделали операцию, пациент довольный покидает клинику с нормальным голосом.
Проходит полгода...
Тот же мужик у того же врача.
- Доктор, пожалуйста, верните все на место! Семья рушится, жена бросает, любовницы отвернулись, друзья смеются...
Врач шепотом - То, что отрезали, обратно не пришиваем...

#11788 Snake3000

Snake3000

  Любитель

 • Больше года в клубе
 • PipPipPip
 • 40 сообщений
 • Пол:Мужчина
 • Город:Южно-Сахалинск

Отправлено 22 Июнь 2015 - 21:02

Снейк, смею тебя уверить, опускаться еще есть куда, это далеко не предел.

Твое утверждение "Воевать должны специально обученные люди" предполагает, что

в состав "ополчения" валят из РФ спошь высокодуховные кадровые военные и валят они туда

исключительно с честью выполнить свой долг?

Вынужден тебя разочаровать, жизнь далека от идеала. Ублюдков хватает.

 

Кстати, о фашистах

опускаться есть куда не есть признак вооруженных сил, не сравнивай с ополченцами(там кто может держать оружие те и воюют) с вашей стороны профессиональные военные судя по всему под прикрытием отвязных криминалов, при чем на законодательном уровне. А это уже совсем другой статус.

 

Алекс вот мне бы честно было бы очень, да я даже не представляю как такое могло быть в моей стране чтобы отрядом уголовников командовал уголовник.

 

это же пи..ц какой-то #11789 Алекс 1914

Алекс 1914

  Новичок

 • Validating
 • Pip
 • 0 сообщений
 • Пол:Мужчина
 • Город:Одесса

Отправлено 22 Июнь 2015 - 21:27

Соловей красава...!!!

 

Тебе нравится? :)
Ты тоже считаешь, что генетически вы не такие, как те несчастные в Украине?#11790 Вячеслав

Вячеслав

  Мастер

 • Газонщики
 • PipPipPipPipPip
 • 2 794 сообщений
 • Пол:Мужчина
 • Город:Г. Москва.
 • Интересы:авто,еда.

Отправлено 22 Июнь 2015 - 21:31

Да ну! Одинаковые все ...этож очевидно!


Конец-всему делу венец!

#11791 МММ

МММ

  Мастер

 • Газонщики
 • PipPipPipPipPip
 • 2 145 сообщений
 • Пол:Мужчина
 • Город:г. Оренбург

Отправлено 22 Июнь 2015 - 21:33

Не дай Бог, Саша, чтоб к тебе тоже постучались.... Чес слово.... Заговоришь по другому... Меньше всего этого хочу.....

Пока все.....

#11792 Алекс 1914

Алекс 1914

  Новичок

 • Validating
 • Pip
 • 0 сообщений
 • Пол:Мужчина
 • Город:Одесса

Отправлено 22 Июнь 2015 - 21:36

Извиняюсь! Александр, я правильно из текста понял что, Крым имеет свой законодательный и исполнительный орган? Продолжим немного позже, надо бежать)

 

Не вопрос.

 

КОНСТИТУЦИЯ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 

Статья 1.
Статус Автономной Республики Крым,
Верховной Рады Автономной Республики Крым
и Совета министров Автономной Республики Крым

1. Автономная Республика Крым является неотъемлемой составной частью Украины и в пределах полномочий, определенных Конституцией Украины, решает вопросы, отнесенные к ее ведению.

Автономная Республика Крым осуществляет также полномочия, делегированные законами Украины в соответствии с Конституцией Украины.

2. Полномочия, порядок формирования и деятельности Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета министров Автономной Республики Крым определяются Конституцией Украины и законами Украины, Конституцией Автономной Республики Крым и нормативно-правовыми актами Верховной Рады Автономной Республики Крым по вопросам, отнесенным к ее компетенции.

3. Верховная Рада Автономной Республики Крым является представительным органом Автономной Республики Крым и осуществляет представительные, нормотворческие, контрольные функции и полномочия в пределах своей компетенции.

Совет министров Автономной Республики Крым является исполнительным органом Автономной Республики Крым и осуществляет исполнительные функции и полномочия в пределах своей компетенции.

4. Организация и деятельность Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета министров Автономной Республики Крым основываются на разделении полномочий между ними; подконтрольности, подотчетности и ответственности перед Верховной Радой Автономной Республики Крым как представительным органом, избираемым непосредственно гражданами, органов, образуемых или формируемых ею, должностных лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Верховной Радой Автономной Республики Крым.

 

ГЛАВА 2.
Территория, символы и столица
Автономной Республики Крым

Статья 7.
Территория Автономной Республики Крым

1. Территория Автономной Республики Крым определяется границами, существовавшими на 20 января 1991 года - день проведения референдума и на день вступления в силу Закона Украины о восстановлении автономной республики.

При Верховной Раде Автономной Республики Крым может быть создано и функционировать Представительство города Севастополя.

2. Территория Автономной Республики Крым может быть изменена с учетом решения республиканского (местного) референдума и решения Верховной Рады Автономной Республики Крым в соответствии с Конституцией Украины.

3. Административно-территориальными единицами в Автономной Республике Крым являются район, город, район в городе, поселок, село и другие единицы в соответствии с Конституцией Украины и законами Украины.

Вопрос образования, изменения границ указанных административно-территориальных единиц в Автономной Республике Крым определяется законами Украины и нормативно-правовыми актами Верховной Рады Автономной Республики Крым в пределах ее компетенции.#11793 МММ

МММ

  Мастер

 • Газонщики
 • PipPipPipPipPip
 • 2 145 сообщений
 • Пол:Мужчина
 • Город:г. Оренбург

Отправлено 22 Июнь 2015 - 21:41

Тебе нравится? :)
Ты тоже считаешь, что генетически вы не такие, как те несчастные в Украине?


Да что ты, Вы гораздо счастливее... В какое время живете.... Демократия, Европа , печенки.... Слава опередил с единением в экстазе попрыгунчиков... Тебя, когда вдруг, где нибудь застанет такая толпа - тоже скачешь...?))) вообще скажи - скакал...?? Или стал бы скакать, если бы пришлось...?

А ты о генетике... Вы европейцы, мы - вата...))))

#11794 Алекс 1914

Алекс 1914

  Новичок

 • Validating
 • Pip
 • 0 сообщений
 • Пол:Мужчина
 • Город:Одесса

Отправлено 22 Июнь 2015 - 21:42

Не дай Бог, Саша, чтоб к тебе тоже постучались.... Чес слово.... Заговоришь по другому... Меньше всего этого хочу.....

Пока все.....

 

Опять бла-бла-бла.

 

Ладно, генетическипервосортные вы наши, внимайте вашему Соловью

 

«Все животные равны. Но некоторые животные равны более, чем другие»

Стукач — ответственная за официальные выступления свинья. Умелый агитатор. Постоянно восхваляя

Наполеона и его «мудрейшие» действия, Стукач в своих речах часто противоречит сам себе. Однажды

ночью был застигнут животными во время исправления семи заповедей, записанных на стене.#11795 Вячеслав

Вячеслав

  Мастер

 • Газонщики
 • PipPipPipPipPip
 • 2 794 сообщений
 • Пол:Мужчина
 • Город:Г. Москва.
 • Интересы:авто,еда.

Отправлено 22 Июнь 2015 - 21:44

"Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області."

 

 Класс! Это написал умный человек.


Конец-всему делу венец!

#11796 Алекс 1914

Алекс 1914

  Новичок

 • Validating
 • Pip
 • 0 сообщений
 • Пол:Мужчина
 • Город:Одесса

Отправлено 22 Июнь 2015 - 21:46

Запамятовал...

 

1385452056_718031351.jpg#11797 Вячеслав

Вячеслав

  Мастер

 • Газонщики
 • PipPipPipPipPip
 • 2 794 сообщений
 • Пол:Мужчина
 • Город:Г. Москва.
 • Интересы:авто,еда.

Отправлено 22 Июнь 2015 - 21:49

Какая чушь....этого надо в зоопарке показывать!


Конец-всему делу венец!

#11798 Алекс 1914

Алекс 1914

  Новичок

 • Validating
 • Pip
 • 0 сообщений
 • Пол:Мужчина
 • Город:Одесса

Отправлено 22 Июнь 2015 - 21:49

.. Тебя, когда вдруг, где нибудь застанет такая толпа - тоже скачешь...?))) вообще скажи - скакал...?? Или стал бы скакать, если бы пришлось...?

 

 

Марат, а ты когда медведя в ушанке с балалайкой на улице встречаешь, ты его обходишь с правой стороны или с левой?#11799 МММ

МММ

  Мастер

 • Газонщики
 • PipPipPipPipPip
 • 2 145 сообщений
 • Пол:Мужчина
 • Город:г. Оренбург

Отправлено 22 Июнь 2015 - 21:56

Марат, а ты когда медведя в ушанке с балалайкой на улице встречаешь, ты его обходишь с правой стороны или с левой?


Неее, я свою балалайку достаю и мы вместе играем и поем....:)

Одна палка - два струна,
Я - хозяин вся страна.....))))

#11800 Механник

Механник

  Мастер

 • Газонщики
 • PipPipPipPipPip
 • 1 086 сообщений
 • Пол:Мужчина
 • Город:Саратов
 • Интересы:Автомобил, охота

Отправлено 22 Июнь 2015 - 22:01

Так за ролики же давно известно было. Это не новость.

То, что в нацгвардии и батальонах много преступников и ублюдков, вполне объяснимо - интеллигентные канцелярские

крысы вроде меня сидят же по домам, а воевать кому-то надо. А войн красивых не бывает...

 

А за кого воевать?


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей